O společnosti

Firma ARITEX spol. s r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku dne 25.4.1996 dvěma společníky.

Během své doby podnikání úspěšně realizovala desítky zakázek v oblasti průmyslové energetiky.

ARITEX spol. s r.o. se zabývá realizacemi zejména inženýrské, dodavatelské, montážní a obchodní činnosti v oblasti průmyslové energetiky, chemického a potravinářského průmyslu v oblasti výstavby a rekonstrukcí tepelných zdrojů, vyměnikových stanic, redukčních stanic parních a parních turbinových strojoven.

Velké zkušenosti má firma z dodávek a montáží parovodů, horkovodů a teplovodů jak z klasického potrubi tak i z předizolovanýh potrubních materiálů a vákuového parního potrubí .

V oblasti inženýrské činnosti jsou veškeré práce zajišťovány komplexně s poradenskou a konzultační činností. A to v rozsahu nabídek, techicko-ekonomických studií a návratnosti investic v oblasti vyšší dodávky, výpočty a návrhy ocel. konstrukcí, tlakových nádob, kotelen, vyměniků tepla, redukčních a chladících stanic páry, dilatace a zavěšení potrubí.

Firma zajišťuje projekty pro územní řízení, stavební povolení a realizační projekty stavby s prioritou na zpracování technologické části ( jedná se o funkční schémata, dispoziční výkresy a podklady související profese.Dále zpracovává výrobní dokumentaci potrubních dílů, OK a izometrické a dílenské výkresy včetně provedení dokumentaci skutečného provedení pro kolaudaci stavby.

Projekty jsou zpracovány v souladu norem ČSN,DIN,ASME.