HORKOVOD PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ III. ETAPA

HORKOVOD PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ III. ETAPA
Objednavatel: HOCHTIEF CZ, a.s.
Místo realizace: České Budějovice
Doba výstavby květen 2015 - říjen 2015

Předizolované potrubí DN 200/315 - DN 65/140  délky 1580 metrů.

  • 100% RTG
  • 100% VT
  • Zapojení alarmsystému AN Electronics