Výstavba TG6, Teplárna České Budějovice

Výstavba TG6, Teplárna České Budějovice
Objednavatel: G-Team a.s.
Místo realizace:
Doba výstavby 1.9.2010 - 30.6.2011
  • parovodní rozvody DN 500
  • montáž chladícího okruhu DN 700
  • montáž kce pod turbínu
  • montáž kce pod chladící věže
  • rozvody potrubí od DN 15 až DN 800
  • nátěrové práce potrubí , protipožární nátěry kce
  • izolace potrubí