Zapojení DPS v bytových domech

Zapojení DPS v bytových domech
Objednavatel: Tenza, a.s.
Místo realizace: Planí nad Lužnicí
Doba výstavby září 2015 - září 2015
  • Zapojení 3ks kompaktů DPS
  • Propojení horkovodního potrubí s topením a TV s nádržemi na stávající systém vč. nátěru a dodávka materiálu
  • Tlaková zkouška
  • 100% VT