ENERGETIKA

ENERGETIKA

Realizace kompletních potrubních rozvodů při výstavbě či opravách v tepelných elektrárnách a teplárnách.

V nabídce naší společnosti jsou komplexní potrubní systémy v rozsahu projekt, výpočty, výroba, montáž a uvedení díla do provozu. Tyto služby společnost Aritex spol. s r.o. poskytuje v oboru spojovacího potrubí pro klasickou energetiku, chemii, plynárenství a další průmyslová odvětví, a to jak v rámci dodávek nových celků, tak i jako rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení. Jednotlivé činnosti samozřejmě nabízíme i samostatně.

Hlavní náplní jsou potrubní rozvody v rámci výstavby turbinových strojoven.
Kromě dodávek zařízení vlastní výroby můžeme zajistit i veškeré subdodávky týkající se spojovacího potrubí jako jsou armatury, čerpadla, izolace, nátěry atd., takže našim zákazníkům poskytujeme skutečně dodávku kompletního díla.

Rozdělení:

Potrubní rozvody

  • parovody
  • kondenzátní potrubí
  • chladící potrubí
  • technické vody
  • chemické vody


Turbinové stroje

  • kompletní montáž připojení turbinového stroje na jednotlivé potrubní části
  • kompletní zkoušky (profuky, NTD, tlakové zkoušky)


Redukční stanice
Při realizaci parních rozvodů jsou součástí napojení na technologické zařízení redukční stanice. Tyto stanice realizujeme jak s přimočinným regulačním ventily, nebo s ventily elektrickým, pneu pohon s havarijní funkcí.