TEPLÁRENSTVÍ

TEPLÁRENSTVÍ

Přehled technických řešení a produktů, které nabízíme v oblasti teplárenství.

Vyměnikové stanice horkovodní
Jedná se o předávací stanice tlakově nezávislé pro horkovodní rozvody do 130oC

Vyměnikoné stanice parovodní
Jedná se o předávací stanice pro parní rozvody do 250oC

Směšovací teplovodní stanice
Jedná se o předávací stanice tlakově závislé pro teplovodní rozvody do 90oC

Akumulace
Kompletní dodávka Akumulačních zásobníků tepla dle velikosti a zapojení do topného systému včetně nabíjecí a vybíjecí předávací stanice.

Bezkanálové potrubí
Progresivní technologií při realizaci rozvodů tepla je bezkanálové potrubí. Je při ní využito prefabrikovaného stavebnicového systému potrubí opatřeného tepelnou izolací a ochrannou plášťovou trubkou s detekčním systémem porušení těsnosti smontované trasy v oblasti izolace.. Na všechna tato potrubí vlastníme certifikáty o proškolení od jednotlivých výrobců, sami provádíme nejen pokládku potrubí, ale rovněž vodotěsnou izolaci spojů, napojení systému pro zjištění vlhkosti izolace, termické předpětí apod. Bezkanálové rozvody dodáváme včetně stavebních a projektových prací na klíč.
Maximální výhodnost systému se projeví při použití pro topné médium o maximální teplotě 130°C.

Klasické kanály, kolektory a nadzemní rozvody
Jsou jedním z řešení pro médium přesahující teplotu 130°C. Vyšší stavební náročnost kolektoru je vyvážena možností kumulace inženýrských sítí v dané trase a relativně snadnou údržbou a opravami potrubí a izolace

Vakuové bezkanálové parní potrubí
Výrazně modernějším systémem pro rozvod média o teplotě vyšší než 130°C je vakuované potrubí. Je sestaveno z plášťové a médionosné ocelové trubky, meziprostor je vyplněn dilatačními segmenty, izolací a po dokončení montáže vyvakuován pro zlepšení izolačních vlastností.

Sendvičové bezkanálové parní potrubí
Potrubí pro médium o teplotě nad 130°C s polyetylénovou povrchovou trubkou s kombinovanou izolací z vrstvy min. vlny a PUR izolace. Složení izolačních vrstev zajišťuje volný dilatační pohyb vnitřní ocelové trubky.

Plastové předizolované potrubí
Pro rozvody teplé užitkové vody nebo technických chemikálií používáme potrubních předizolaných systémů z plastu - např. polypropylen nebo polybuten. Výhody systému jsou v jeho dlouhé životnosti a také možnosti montáže bez otevřeného ohně v oblastech se zvýšenou požární ochranou. Potrubí je v menších dimenzích flexibilní, dodávané v kotoučích a jeho montáž je tedy časově nenáročná.